Místa konání akcí Aktuální nabídka akcí Plánované akce Kontakt Ohlasy na akce Kmenoví lektoři
      Ivana Součková - soukromý institut pro vzdělávání a volný čas
 
Utrhněte si s námi 

plod ze stromu poznání:

A nebojte se, tentokrát

       to není hřích!

 

 

 

Počet návštěv k tomuto okamžiku: 

Strom poznání - utrhněte si, prosím

Plán akcí